26.06.2021 – Prvi sastanak azerbejdžanskih kuća u inostranstvu i drugi sastanak Koordinacionog saveta Azerbejdžanaca je održan u Istanbulu na inicijativu i u organizaciji Državnog komiteta za rad sa dijasporom Republike Azerbejdžan.

Otvarajući sastanak, predsednik Državnog komiteta za rad sa dijasporom, Fuad Muradov je primetio da se sastanak poklopio sa datumom koji je od velike važnosti za naš pobednički narod, pobedničku vojsku – danom uspostavljanja azerbejdžanskih oružanih snaga. Predsedavajući odbora je naglasio ulogu naše dijaspore u prenošenju istinitog glasa Azerbejdžana u svetsku zajednicu, demonstrirajući jedinstvo i solidarnost u velikoj pobedi ostvarenoj pod vođstvom predsednika Azerbejdžana, vrhovnog komandanta Ilhama Alijeva.

Raspravljalo se o mapi puta koja bi definisala buduće aktivnosti i buduće perspektive azerbejdžanske dijaspore, a organizovani u okviru projekata koje je Državni komitet za rad sa dijasporom sprovodio poslednjih godina, kao i o prioritetnim pitanjima vezanim za aktivnosti Koordinacionih saveta Azerbejdžana. Koraci preduzeti na polju izgradnje dijaspore tokom poslednje tri godine pohvaljeni su u smislu jačanja organizacije azerbejdžanske dijaspore i širenja odnosa sa dijasporom drugih država koje imaju prijateljske odnose sa Azerbejdžanom.

Govornici na sastanku su rekli da će drugi sastanak Koordinacionih saveta dati značajan doprinos aktivnostima azerbejdžanske dijaspore koja se sigurnije kreće ka jedinstvu i jednakosti. Zatim su saslušani izveštaji azerbejdžanskih domova i Koordinacionog saveta i razmotreni izgledi za budući razvoj.