• U ko-organizaciji sa Kulturnim centrom Beograda, Kulturnim centrom Azerbejdžana u Beogradu i Ambasadom Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji profesor Muzičke ak
    • ademije iz Bakua Rasima Babajeva učestvovala je na 14. Međunarodnom festivalu „Dani orgulja“ održanom 25.-27. juna 2014 u Beogradu. Tokom posete, R.Babajeva održala je master klas za studente Akademije umetnosti u Beogradu. Takođe, ona je održala koncert u crkvi sv. Marije. Na koncertu u Beogradu prvi put pored evropskih kompozitora su izvođene dela Azerbejdžanskih kompozitora poput Nazima Aliverdibekova, Vasifa Adigozalova, Kara Karajeva, Vagifa Mustafazad
    • e i Hajama Mirzazade. Nastup R.Babajeve pozdravili su kako domaća, tako i strana publika.