Prva manifestacija “Praznici proleća” koja je održana 21.aprila u Sava Centru predstavlja prvi dečiji dogadjaj koji objedinjuje sve praznike sveta koji slave to godišnje doba. Program obuhvata dečiju pozorišnu predstavu “Proleće u zemlji Nedođiji”, kao i edukativne radionice, predavanja, te proučavanje bajki i muzike sveta sa temom proleća. Kroz ovaj projekat organizatori žele da predstave i okupe sve kulture sveta, kako bi na nov način podstakli interesovanje i razvoj kod dece uzrasta od tri do 12 godina, za autentičnim svetskim nasleđem, u okviru kojeg će najmlađi proučavati kulturu, umetnost i tradiciju. Deca će imati priliku da učestvuju na radionicama i predavanjima koje su posvećena različitim državama, a u okviru eduktivnog i kulturnog programa manifestacije učestvuje Delegacija Evropske unije, Kulturni Centar Italije i Irana, Franscuski Kulturni Centar, Društvo Daleki Istok, kao i ambasade Rusije, Azerbejdžana, Finske, Turske, Kine, Grčke, Portugala, Indije.