U Beogradu održala se osnivačka skupština Kulturnog Centra Azerbejdžana u Beogradu, na kom su bili prisutni Nj. E. Ambasador Azerbejdžana u Srbiji dr. E. Hasanov, predsednik Kulturnog centra Zarifa Ali-zade, savetnik ambasade Gabil Kočarli, prvi sekretar Đavanšir Mađidov, Silvana Delovska-Mitrev i Maja Tešić.