Trećeg i četvrtog juna 2016, u Bakuu je održan IV kongres Azerbejdžanaca koji žive u raznim delovima Sveta. Prema podacima pres-službe Državnog komiteta za rad sa dijasporom, oko 500 predstavnika organizacija dijaspore iz 49 zemalja učestvovalo je na Četvrtom kongresu Azebejdžanaca u svetu. Među gostima su bile istaknute ličnosti iz politike, kulture i nauke zemalja koje su poznate po svom prijateljskom odnosu prema Azerbejdžanu. U radu kongresa takođe je učestvovala delegacija od 360 predstavnika različitih državnih, političkih, naučnih, kulturnih i nevladinih organizacija. U radu kongresa učestvovao je i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev. Tom prilikom, prezentovan je izveštaj o radu u periodu od poslednjeg kongresa, a takođe su, na različitim panel-diskusijama, razmenjena mišljenja o problemima u vezi sa informisanjem svetske zajednice o situaciji u Azerbejdžanu, lobiranjem, uključivanjem mladih u pokret dijaspore i drugim važnim pitanjima. Tokom trajanja kongresa predstavnici dijaspore imali su brojne sastanke sa predstavnicima nadležnih državnih organa Azerbejdžana. Kongres je doneo i usvojio nekoliko novih dokumenata koji se odnose na aktivnosti i rad Azerbejdžanaca u svetu, kao i na unapređivanje saradnje sa matičnom državom, i time uspešno okončao svoj rad. Treba napomenuti da je prvi kongres Azerbejdžanaca u svetu održan u Bakuu 2001, drugi 2006. i treći 2011. godine.