Na inicijativu i uz podršku Azerbejdžanskog Kulturnog centra i Ambasade Republike Azerbejdžan u Srbiji , izdat je turistički rečnik ,,Putujem u Azerbejdžan”, autora Dr Lale Mažidove.