2. novembra 2012 g. u “Ruskoj školi” pri ambasadi Rusije u Srbiji, održan je koncert posvećen Danu Nacionalnog jedinstva . Uz podršku Azerbejdžanskog Kulturnog centra u Beogradu, u program koncerta bili su uključeni i nastup učenika trećeg razreda “Ruske škole” Mađidli Fidan i Mađidli Rahima. Oni su na ruskom jeziku recitovali pesmu Samad Vurguna “Azerbejdžan”, a zatim odigrali i nacionalni ples “Naz eleme”.