REČ AMBASADORA

Dr Eldar Hasanov, ambasador Azerbejdžana u Srbiji

Drago mi je da vam poželim dobrodošlicu u Azerbejdžanski Kulturni centar u Beogradu.

Razvoj i jačanje bilateralnih odnosa između Azerbejdžana i Srbije, postojana uzajamna podrška na međunarodnoj areni je slika visokog nivoa odnosa i iskrenog prijateljstva između naših zemalja i naroda. Otvaranje prve Ambasade Azerbejdžana na prostoru Zapadnog Balkana, upravo u Srbiji bio je rezultat uspostavljenih istorijskih odnosa prijateljstva i saradnje, kao i rezultat postojećih uzajamnih geostrateških interesa. Prijateljski odnosi izmeđi dveju zemalja se dopunjuju saradnjom koja je u stalnom porastu u oblastima politike, ekonomije, nauke, kulture i humanitarnih sfera.

Drago mi je da istaknem, da su se posle prve istorijske posete Predsednika Republike Srbije Nj.E. gospodina Borisa Tadića, Azerbejdžanu 12.-13. maja 2010. godine, azerbejdžansko-srpski odnosi podigli na kvalitetno novi nivo. Siguran sam da će zvanična poseta Predsednika Republike Azerbejdžan Nj.E. gospodina Ilhama Alijeva, koja se planira u junu 2011. godine, postati dobar temelj za dalji mnogostrani razvoj odnosa, koji već dostižu strateški nivo i da će odnosima dati još intenzivniji karakter.

Pored tesnih političkih odnosa koji su uspostavljeni između naših zemalja, postoje i dobre perspektive za proširenje saradnje u oblasti kulture, razmene kulturnog nasleđa između naših naroda. Upravo kontakti iz oblasti kulture pomažu pri postavljanju mostova između naroda naših zemalja. I imajući takav cilj ispred sebe, otvoren je u Beogradu Azerbejdžanski Kulturni centar, čiji je glavni cilj upoznavanje srpskog naroda sa istorijom, kulturnim nasleđem, običajima i tradicijama azerbejdžanskog naroda.

Drago mi je da istaknem, da je Predsednica Azerbejdžanskog Kulturnog centra – Azerbejdžanka, koja već duži vremenski period živi u Srbiji i koja voli kako azerbejdžansku, tako i srpsku kulturu. Ona je čovek kulture i umetnosti, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu – gospođa Zarifa Ali-zade.

Azerbejdžanski Kulturni centar je za ovaj kratak period svog rada već stigao da realizuje par projekata: izdata je knjiga o istaknutom azerbejdžanskom kompozitoru Uzeiru Hadžibekovu na srpskom jeziku, čiji je autor poznati azerbejdžanski muzikolog Zemfira Safarova i zbirka pesama poznatog azerbejdžanskog pesnika Rasula Rze pod nazivom „Boje“. Pripremljen je i izdat srpsko-azerbejdžanski rečnik. A radi se i na azerbejdžanskom izdanje „Hazarskog rečnika“, dela poznatog srpskog pesnika i pisca Milorada Pavića. Na srpskom jeziku biće objavljena knjiga posvećena nacionalnom lideru azerbejdžanskog naroda Gajdaru Alijevu.

Pored toga, u cilju boljeg upoznavanja sa istorijom, književnošću i bogatim kulturnim nasleđem naših naroda, u bliskoj budućnosti biće ostvarene uzajamne posete ličnosti iz sfera kulture, umetnosti, književnosti, pozorišta, ličnosti-intelektualaca, koje se bave stvaralaštvom iz naših zemalja, biće organizovani dani azerbejdžanske kulture u Srbiji, kao i dani srpske kulture u Azerbejdžanu i niz drugih događaja.

Koristim priliku da poželim uspeha Azerbejdžanskom Kulturnom centru u ostvarivanju i realizovanju postavljenih ciljeva, a sve radi zbližavanja naših naroda.

Nadam se da će svi oni, koji su zainteresovani za našu zemlju, njenu istoriju, kao i za kulturu i tradiciju azerbejdžanskog naroda ovde naći mnogo korisnih informacija.

S poštovanjem,
Dr Eldar Hasanov

ZARIFA ALI-ZADE

Predsednica Kulturnog centra

Zarifa Ali-zade je rođena u Bakuu (Azerbejdžan). Diplomirala je sa odličnim uspehom na Državnom konzervatorijumu U. Gadžibekov u Bakuu, a magistrirala na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, u klasi profesora Pavla Mesnera. Svirala je kao solista i kamerni izvođač u Azerbejdžanu, Rusiji, Srbiji, Hrvatskoj, Češkoj, Poljskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji, Grčkoj, Francuskoj i drugim zemljama. Ostvarila je snimke za TV i radio stanice Bakua, Moskve, Beograda, Novog Sada i Skoplja.

Kao solista nastupila je sa orkestom RTS-a na Međunarodnoj tribini kompozitora sa delom “Duo simboliko” Milane Stojadinović-Milić. Sarađivala je sa istaknutim muzičarima kao što su Nemanja Radulović, Marko Josifoski, Miloš Petrović, Rafael Kretijen (Francuska), Galina Bojko (Rusija), Jasmina Trumbetaš i mnogi drugi. Na Međunarodnom takmičenju violinista Vijenjavski-Lipinski u Lublinu (Poljska) dobila je specijalnu nagradu za najbolju klavirsku saradnju. Učestvovala je na festivalima BEMUS, NOMUS, NIMUS, Međunarodna tribina kompozitora, Budva – grad teatar i dr. U 2001. godini ostvarila je integralni snimak Betovenovih sonata za klavir i violinu sa violinistom Markom Josifoskim za Produkciju gramofonskih ploča RTS–a.

Redovni je profesor na Katedri za klavir Akademije umetnosti u Novom Sadu.

KULTURNI CENTAR

Članovi

Lala Medžidova – Filolog

Potpredsednik Kulturnog centra

Samira Agajeva – Ekonomista

Potpredsednik Kulturnog centra

Mina Ristić – Specijalista muzčki umetnik – pijanista

Članica osnivačke skupštine Kulturnog centra