Safarova Z.  –  “Uzeir Hadžibekov”

Knjiga “Uzeir Hadžibekov” upoznaje čitaoca sa životom i stvaralaštvom klasika sovjetske muzike, osnivača Azerbejdžanske profesionalne muzičke škole, izvanrednog kompozitora, poznatog muzikologa, talentovanog publiciste, dramaturga, profesora i javne ličnosti, Uzeira Hadžibekova. Knjiga razmatra značajne etape mnogostranog stvaralaštva velikog majstora.

Prevod na srpski: Nina Polić