Safarova Z.  –  “Uzeir Hadžibekov”

Knjiga “Uzeir Hadžibekov” upoznaje čitaoca sa životom i stvaralaštvom klasika sovjetske muzike, osnivača Azerbejdžanske profesionalne muzičke škole, izvanrednog kompozitora, poznatog muzikologa, talentovanog publiciste, dramaturga, profesora i javne ličnosti, Uzeira Hadžibekova. Knjiga razmatra značajne etape mnogostranog stvaralaštva velikog majstora.

Prevod na srpski: Nina Polić

Rasul Rza – “Boje”

Knjiga Rasula Rze “Boje” je izdata povodom 100-godišnjice rođenja velikog azerbejdžanskog pesnika.

Prevod na srpski: Maja Tešić

Ajnur M. Garajeva – Srpsko – Azerbejdžanski rečnik

Stranica će uskoro biti dopunjena novim izdanjima…