Samo sto trideset kilometara od Bakua nalazi se jedan od najstarijih i najzanimljivijih gradova u zemlji – Šemaha. Od 9. do 16. veka grad je bio prestonica Širvana i u njemu se nalazila palata širvanskih šahova (do njenog preseljenja u Baku). Smešten na raskrsnici karavanskih puteva, grad je bio jedan od glavnih trgovačkih i zanatskih centara na Bliskom istoku. Godine 1222, nakon duge opsade, Šemahu su porobili i uništili Mongoli. Sredinom 18. veka grad je bio prestonica Šemahanskog kanata. Godine 1805. pripojen je Rusiji. Sudbina ovog grada u mnogim razdobljima bila je tragična. Razorni zemljotresi potresali su ga 1667, 1669, 1828, 1859, 1872 i 1902. Kao rezultat toga, uništeni su mnogi istorijski spomenici. Palata Širvanskih šahova iz 12. veka bila je u više navrata razorena, a Đuma džamija je danas skoro u potpunosti obnovljena. Od drevnih građevina sačuvani su tvrđava Gulistan (11–12. vek) – poslednje utočište širvanskih šahova, Mauzolej Jedi Gumbez (Sedam kupola) – grob vladara Šemaha, i slične građevine.

Grad je okružen vinogradima i pašnjacima, a vina i konjaci ovde proizvedeni čuveni su i van Azerbejdžana. Klima je umerena, s blagim zimama i prijatnim letima, pa sve to, uz brojne izvore mineralnih voda, privlači turiste iz celog sveta.