Lankaran – suptropski raj, grad-odmaralište – nalazi se u jugoistočnom delu Azerbejdžana, u blizini granice sa Iranom. S istočne strane grad izlazi na Kaspijsko more. Lankaran okružuju strmi planinski vrhovi i plodna ravnica, obale Kaspijskog mora i zalivi. Geografski i istorijski, Lankaran je pripadao raznim carstvima. Od davnina poznat kao područje Tališ, nakon pobede Aleksandra Velikog nad Persijancima ulazi u sastav Male Midije ili Atropatena. Lankaran je takođe bio pod uticajem Seldžuka i Timurida. U 14. veku bio je pod vlašću iranske dinastije Safavida. Od 18. do 19. veka Lankaran je bio prestonica nezavisnog Tališkog kanata. U 19. veku pripada Rusiji. U samom gradu nalazi se očuvana tvrđava iz 18. veka i Kičik-bazar džamija iz 19. veka. Stotinak kilometara od Lankarana mogu se videti ostaci jednog od najlepših gradova srednjeg veka – Hanega, sa očuvanim zidinama tvrđave (12–14. vek), džamija i grob Pir Huseina, minareti i druge drevne građevine.