REČ AMBASADORA

Budite pozdravljeni, poštovani posetioci Azerbejdžanskog Kulturnog centra u Beogradu!

Razvoj i jačanje bilateralnih odnosa između Azerbejdžana i Srbije, postojana uzajamna podrška na međunarodnoj areni je slika visokog nivoa odnosa i iskrenog prijateljstva između naših zemalja i naroda. Otvaranje prve Ambasade Azerbejdžana na prostoru Zapadnog Balkana, upravo u Srbiji bio je rezultat uspostavljenih istorijskih odnosa prijateljstva i saradnje, kao i rezultat postojećih uzajamnih geostrateških interesa. Prijateljski odnosi izmeđi dveju zemalja se dopunjuju saradnjom koja je u stalnom porastu u oblastima politike, ekonomije, nauke, kulture i humanitarnih sfera.

Nastavite sa čitanjem…

CENTAR KULTURE NA FILOLOŠKOM FAKULTETU

Od oktobra 2019. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu  počinju studije azerbejdžanskog jezika i kulture. Nacionalno akreditaciono telo odobrilo je akreditaciju studijskog programa azerbejdžanskog jezika na ovom fakultetu.

Dobro došli!

AKTUELNO

Poslednje vesti i dešavanja iz našeg Kulturnog centra